ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ស្ថានទូត​ម៉ាឡេស៊ី​ប្រារព្ធ​ពិធី​អបអរសាទរ​ទិវា​បុណ្យជាតិ​លើក​ទី​ ៦៣

ស្ថានទូត​ម៉ាឡេស៊ី​ប្រារព្ធ​ពិធី​អបអរសាទរ​ទិវា​បុណ្យជាតិ​លើក​ទី​ ៦៣

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៧ កញ្ញា ២០២០ | ១១:៣២

ចែករំលែក