ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ​ផ្ដល់​ជូន​លិខិត​ថ្លែង​អំណរគុណ​ដល់​អ្នកឧកញ៉ា ចេន ហ្ស៊ី ចំពោះ​ការផ្ដល់​ជា​ជំនួយ​ដល់​ប្រជាជន​រងគ្រោះ​ដោយ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង

អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ​ផ្ដល់​ជូន​លិខិត​ថ្លែង​អំណរគុណ​ដល់​អ្នកឧកញ៉ា ចេន ហ្ស៊ី ចំពោះ​ការផ្ដល់​ជា​ជំនួយ​ដល់​ប្រជាជន​រងគ្រោះ​ដោយ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៤ វិច្ឆិកា ២០២០ | ១៤:៥៩

ចែករំលែក