ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អ្នកឧកញ៉ា ចេន ហ្ស៊ី បរិច្ចាគ​ថវិកា​ចំនួន ៥០ ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ ដើម្បី​ជួយ​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់

អ្នកឧកញ៉ា ចេន ហ្ស៊ី បរិច្ចាគ​ថវិកា​ចំនួន ៥០ ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ ដើម្បី​ជួយ​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៩ តុលា ២០២០ | ១២:០៥

ចែករំលែក