ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​Domino's Pizza ឧបត្ថម្ភ​កម្មវិធី​ជប់លៀង​អបអរ ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិ​ខ្មែរ របស់​កាសែត​ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

Domino's Pizza ឧបត្ថម្ភ​កម្មវិធី​ជប់លៀង​អបអរ ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិ​ខ្មែរ របស់​កាសែត​ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៦ មេសា ២០២៣ | ១៥:២៦

ចែករំលែក