ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ស៊ីភី ឧបត្ថម្ភ​កម្មវិធី​ជប់លៀង​ អបអរ​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ​ខ្មែរ របស់​កាសែត​ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ស៊ីភី ឧបត្ថម្ភ​កម្មវិធី​ជប់លៀង​ អបអរ​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ​ខ្មែរ របស់​កាសែត​ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៦ មេសា ២០២៣ | ១៥:៣៨

ចែករំលែក