ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញ​ជា​អធិបតី ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​មជ្ឈមណ្ឌល​ទិន្នន័យ BYTEDC

ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញ​ជា​អធិបតី ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​មជ្ឈមណ្ឌល​ទិន្នន័យ BYTEDC

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៦ ឧសភា ២០២៣ | ១១:០៥

ចែករំលែក