ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​Vespa GTS បង្ហាញ​វត្តមាន​នៅក្នុង​ប្រទេស​ក​ម្ពុ​ជា ជា​ម៉ូ​ដែលមាន​រចនាបថ​ពិសេស រួមជាមួយ​បច្ចេកវិជ្ជា​ដ៏​ទំនើប​

Vespa GTS បង្ហាញ​វត្តមាន​នៅក្នុង​ប្រទេស​ក​ម្ពុ​ជា ជា​ម៉ូ​ដែលមាន​រចនាបថ​ពិសេស រួមជាមួយ​បច្ចេកវិជ្ជា​ដ៏​ទំនើប​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៨ សីហា ២០២៣ | ១៥:៣២

ចែករំលែក