ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ប្រគំ​តន្ត្រី​អូខេស្ត្រា​ ដើម្បី​អបអរសាទរ​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​លើក​ទី​៧០​ នៃ​មិត្តភាព​រវាង​ជប៉ុន​ និង​កម្ពុជា

ប្រគំ​តន្ត្រី​អូខេស្ត្រា​ ដើម្បី​អបអរសាទរ​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​លើក​ទី​៧០​ នៃ​មិត្តភាព​រវាង​ជប៉ុន​ និង​កម្ពុជា

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៨ កញ្ញា ២០២៣ | ១៤:០០

ចែករំលែក