ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​មិត្ត​ហ្វូ​ន និង Viettel Group ទទួលបាន​គ្រឿង​ឥស្សរិយយស​មុនី​សារា​ភ័​ណ្ឌ​ចំនួន​ ៤ ក្នុងឱកាស​គម្រប់​ខួប​ ១៥​ ឆ្នាំ​

មិត្ត​ហ្វូ​ន និង Viettel Group ទទួលបាន​គ្រឿង​ឥស្សរិយយស​មុនី​សារា​ភ័​ណ្ឌ​ចំនួន​ ៤ ក្នុងឱកាស​គម្រប់​ខួប​ ១៥​ ឆ្នាំ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២០ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:៥៩

ចែករំលែក