ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​realme 7i “64MP Power Master” ​នឹងមាន​ដាក់លក់​នៅ​ថ្ងៃទី​ ២៣ ​ខែ​តុលា​នេះ​ហើយ

realme 7i “64MP Power Master” ​នឹងមាន​ដាក់លក់​នៅ​ថ្ងៃទី​ ២៣ ​ខែ​តុលា​នេះ​ហើយ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២២ តុលា ២០២០ | ១៥:២១

ចែករំលែក