ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ការ​ស្រាវជ្រាវ៖ ការ​អាន​សៀវភៅ​ជួយ​បង្កើន​អាយុ​មនុស្ស

ការ​ស្រាវជ្រាវ៖ ការ​អាន​សៀវភៅ​ជួយ​បង្កើន​អាយុ​មនុស្ស

LIFT-យុវវ័យ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៦ សីហា ២០១៦ | ១៥:០៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ផា លីណា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

(រូបតំណាង)យុវតី​ម្នាក់​កំពុង​តែ​អាន​សៀវភៅ​របស់​លោក គួច ម៉េងលី យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់។

នៅ​ពេល​នេះ មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បាន​ដឹង​ហើយ​ថា ការ​អង្គុយ​ច្រើន​ម៉ោង​ពេក​អាច​នឹង​នាំ​ឲ្យ​កើត​មាន​បញ្ហា​សុខភាព​គ្រប់​បែប​យ៉ាង​ទាំង​អស់។ ក៏​ប៉ុន្តែ​ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​មួយ​បាន​បង្ហាញ​ថា យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ក៏​មាន​វិធីល្អ​សម្រាប់​សុខភាព​មួយ​ដែរ​ដែល​អ្នក​អាច​ធ្វើ​នៅ​ពេល​អង្គុយ គឺ​ការ​អាន​សៀវភៅ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999