ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សាស្ត្រាចារ្យ​​ប្រវត្តិសាស្រ្ត៖ ភាសាបារាំង ​គឺ​ជា​ភាសា​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពិភព​លោក​ស្គាល់​កម្ពុជា

សាស្ត្រាចារ្យ​​ប្រវត្តិសាស្រ្ត៖ ភាសាបារាំង ​គឺ​ជា​ភាសា​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពិភព​លោក​ស្គាល់​កម្ពុជា

LIFT-យុវវ័យ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៧ កក្កដា ២០១៦ | ១៤:៤១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
តាំង រីនិត្យ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

(រូបតំណាង) យុវជន​ម្នាក់​កំពុង​សរសេរភាសាបារាំង។

ភ្នំពេញៈ ខណៈ​ដែល​ភាសា​អង់គ្លេស និង​ចិន​ កំពុ​ងតែ​មានឥទ្ធិពល​យ៉ាង​ខ្លាំង​ ទៅ​​លើ​ការ​សិក្សា​អប់រំ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ​អ្នកជំនាញផ្នែក​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​ដ៏​ល្បី​ល្បាញ​មួយ​រូប​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​​អះអាង​ថា ភាសាបារាំង គឺភាសាមួយ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពិភពលោក​ស្គាល់​កម្ពុជា ហើយ​នៅ​តែមាន​សារៈសំខាន់​ចំពោះ​ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​នេះ និងគួរតែ​ត្រូវ​បាន​លើក​កម្ពស់​ដូច​ភាសា​ដទៃ​ទៀត​ដែរ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com