ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​មុខរបរជាងផ្សារដែក​!

មុខរបរជាងផ្សារដែក​!

Multimedia

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៣ កញ្ញា ២០១២ | ១៣:៣៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ភ្នំំពេញ ប៉ុស្តិ៍

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

SR Digital Media
ផ្ទះលេខ៤១ ផ្លូវ ២២៨ ភូមិ៤, សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999

Copyright © រក្សាសិទ្ធិ ដោយ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍