ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អ៊ី​​ស្រាអែល ធ្វើ​លំហាត់ហ្វឹក​ហ្វឺន​រញ្ជួយដី

អ៊ី​​ស្រាអែល ធ្វើ​លំហាត់ហ្វឹក​ហ្វឺន​រញ្ជួយដី

Multimedia

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៣ តុលា ២០១២ | ១៤:០៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ភ្នំំពេញ ប៉ុស្តិ៍

ប្រធានបទផ្សេងៗ

18-Standalone

Contact PhnomPenh Post for full article

SR Digital Media Co., Ltd.
ផ្ទះលេខ៤១ ផ្លូវ ២២៨ ភូមិ៤, សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

Tel: +855 92 555 741

Email: webmasterpppost@gmail.com
Copyright © រក្សាសិទ្ធិ ដោយ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍