ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អ្នក​ប្រើ​គោ​វ័យ​ក្មេង​!

អ្នក​ប្រើ​គោ​វ័យ​ក្មេង​!

Multimedia

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៣ តុលា ២០១២ | ១៣:៥៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ភ្នំំពេញ ប៉ុស្តិ៍

ប្រធានបទផ្សេងៗ

អ៊ុក សាម៉េត និង​ភរិយា

6-stand-alon

Contact PhnomPenh Post for full article

SR Digital Media
ផ្ទះលេខ៤១ ផ្លូវ ២២៨ ភូមិ៤, សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999

Copyright © រក្សាសិទ្ធិ ដោយ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍