ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អ្នក​លក់​ខ្យង​ជន​បទ​​!

អ្នក​លក់​ខ្យង​ជន​បទ​​!

Multimedia

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១១ កញ្ញា ២០១២ | ១៣:៣៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ភ្នំំពេញ ប៉ុស្តិ៍

ប្រធានបទផ្សេងៗ

6-stand-alon

Contact PhnomPenh Post for full article

SR Digital Media Co., Ltd.
ផ្ទះលេខ៤១ ផ្លូវ ២២៨ ភូមិ៤, សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

Tel: +855 92 555 741

Email: webmasterpppost@gmail.com
Copyright © រក្សាសិទ្ធិ ដោយ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍