ភ្នំពេញៈ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត (​គ.ជ.ប) បាន​ប្រកាស​ឱ្យ គណបក្ស​នយោបាយ សមាគម និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាលជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ​ចុះឈ្មោះ​ជា ភា្នក់ងារ​សង្កេតការណ៍ ដើម្បី​ចូលរួម​តាមដាន​សង្កេតមើល​ដំណើរការ​បោះឆ្នោត សាកល្បង​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ​ ២០២១​។

យោងតាម​សេចក្តី​ជូនដំណឹង​របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​ចេញផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃទី​ ៣១ ខែ​ ឧសភា ​ឆ្នាំ ២០២១​។

ការបោះឆ្នោត​សាកល្បង​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ​ ២០២១ នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី​ ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ​ ២០២១ ដែល​ត្រូវ​រៀបចំឡើង​នៅក្នុង​រាជធានី ខេត្ត​ទាំង ២៥ ដោយ​ក្នុង​រាជធានី-ខេត្ត​ ១ ត្រូវ​ជ្រើសរើស​យក​ឃុំ សង្កាត់​ចំនួន​ ១ និង​មាន​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​ចំនួន​ ២ សម្រាប់​ឃុំ ឬ​សង្កាត់​នីមួយៗ តាម​ការកំណត់​របស់ គ.ជ.ប។

លោក ឌឹម សុវណ្ណារុំ អ្នក​នាំពាក្យ គ.ជ.ប ប្រាប់​ ភ្នំពេញ ​ប៉ុស្តិ៍​ នៅ​ថ្ងៃទី​ ១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ថា គោលបំណង​នៃ​ការអនុញ្ញាត​ឱ្យ​ភ្នាក់ងារ អ្នកសង្កេតការណ៍ ​ដើម្បី​ផ្តល់យោបល់​ត្រឡប់​មកវិញ​វា​មាន​លក្ខណៈ​ល្អប្រសើរ​ឬ មិនល្អ​បែបណា​។

លោក​ថ្លែងថា​៖ «​គ.ជ.ប នឹង​ពិនិត្យមើល​រាល់​អ្វីដែល​បាន​កើតឡើង​ បន្ទាប់ពី​ការបោះឆ្នោត​សាកល្បង​តាម​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​នេះ ទាំង​ការអនុវត្ត​ជាក់ស្តែង និង​ការចូលរួម​របស់​គណបក្សនយោបាយ និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ក្នុង​ការយកទៅ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​ផ្លូវការ​នៅក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២២»​។

ការទទួល​ពាក្យសុំ​ចុះឈ្មោះ​ភ្នាក់ងារ​គណបក្ស​នយោបាយ និង​ការដាក់ និង​ការទទួល​ពាក្យសុំ​ចុះឈ្មោះ​អ្នក​សង្កេតការណ៍​ជាតិ អន្តរជាតិ​បាន​ចាប់ផ្តើម​ពីថ្ងៃ​ទី​ ១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ​ ២០២១ បញ្ចប់​ថ្ងៃទី​ ១៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ​ ២០២១៕