ភ្នំពេញៈ មនុស្ស​ចំនួន ២០ នាក់​ទៀត​បាន​ទទួល​មរណភាព​ ដោយសារ​ជំងឺ​កូវីដ ១៩ ខណៈ​រកឃើញ​មាន​ឆ្លង​ចំនួន ៤៧១ នាក់ និង​អ្នកជា​សះស្បើយ​មាន​ចំនួន ៩២៨ នាក់។

យោងតាម​សេចក្តី​ប្រកាស​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា​នេះ​បាន​ឱ្យ​ដឹងថា ករណី​ឆ្លង​រកឃើញ​ថ្មី​នេះ គឺ​មាន​ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍​មាន​ចំនួន ៤៧១ នាក់ និង​អ្នកដំណើរ​ពី​បរទេស​មាន​ចំនួន ៤៥ នាក់។

គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ ១៩ សរុប​មាន​ចំនួន ៤២ ០៥២ នាក់ អ្នកជា​សះស្បើយ​សរុប​មាន​ចំនួន ៣៦ ៨៦៨ នាក់ និង​អ្នកស្លាប់​បាន​កើនឡើង​រហូតដល់​ចំនួន ៤១៤ នាក់៕