ភ្នំពេញ៖ មនុស្ស​ចំនួន ៣៦ នាក់​ទៀត​បាន​ស្លាប់ ដោយសារ​ជំងឺ​កូវីដ ១៩ ខណៈ​រក​ឃើញ​មាន​ឆ្លង​ថ្មី​ចំនួន ៩៤៨ នាក់ និង​អ្នក​ជា​សះស្បើយ​មាន​ចំនួន ៦១៥ នាក់។

យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល​នៅ​ថ្ងៃទី ៣ ខែ​កក្កដា​នេះ បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា ករណី​ឆ្លង​រក​ឃើញ​ថ្មី​នេះ គឺ​មាន​ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍​មាន​ចំនួន ៩០៤ នាក់ និង​អ្នក​ដំណើរ​ពី​បរទេស​មាន​ចំនួន ៤៤ នាក់។

គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ប្រទេស​កម្ពុជា មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ ១៩ សរុប​មាន​ចំនួន ៥៣ ២៩៨ នាក់ អ្នក​ជា​សះស្បើយ​សរុប​មាន​ចំនួន ៤៦ ១២៣ នាក់ និង​អ្នក​ស្លាប់​បាន​កើន​ឡើង​រហូត​ដល់​ចំនួន ៦៩៦ នាក់៕