ភ្នំពេញៈ KOICA នឹង​ផ្តល់​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​តាម​ប្រព័ន្ធ​អនឡាញ​ស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព​រដ្ឋបាល លើ​គោលនយោបាយ​ស្ត្រី” ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ២៦ ខែ​កក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី ៤ ខែសីហា ខាងមុខនេះ។

ការិយាល័យ​កយកា-KOICA ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា តាមរយៈ​បណ្តាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក​កាលពី​ម្សិលមិញ​បង្ហាញថា នឹង​ផ្តល់​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ដល់​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ចំនួន ២០ នាក់ មកពី​ក្រសួង​កិច្ចការនារី​កម្ពុជា​ស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព​រដ្ឋបាល លើ​គោលនយោបាយ​ស្ត្រី។ វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ​នឹង​ត្រូវ​ប្រារព្ធ​ឡើង តាម​ប្រព័ន្ធ​អនឡាញ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ដល់​ថ្ងៃទី ៤ ខែសីហា ដែលមាន​រយៈពេល ១០ ថ្ងៃ។

KOICA សរសេរ​លើ​ហ្វេសប៊ុក​ថា «កយកា-KOICA ចាប់ផ្តើម​បើក​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​តាម​ប្រព័ន្ធ​អនឡាញ​នេះ​វិញ ដោយ​ពិចារណា​ថា វា​នឹងមាន​ការលំបាក​ក្នុង​ការអនុវត្ត​កម្មវិធី​អញ្ជើញ​ទៅ​បណ្តុះបណ្តាល​ដោយផ្ទាល់ នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េ​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២១ ដោយសារ​ស្ថានភាព​រាតត្បាត​ជំងឺ​កូវីដ-១៩»។

ការបណ្តុះបណ្តាល​តាម​អ៊ីនធឺណិត ឬ តាម​ប្រព័ន្ធ​អនឡាញ​នេះ​មាន​គោលបំណង លើកកម្ពស់​ការអភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព​រដ្ឋបាល​លើ​ការការពារ​សិទ្ធិ​ស្ត្រី និង​សមភាព​យេនឌ័រ ដើម្បី​បង្កើត​មូលដ្ឋាន សម្រាប់​ពង្រីក​វិសាលភាព​នៃ​សកម្មភាព​របស់​អ្នកជំនាញ​គោលនយោបាយ​យេនឌ័រ​សកល តាមរយៈ​ការចែករំលែក​បទពិសោធន៍​នៃ​ការអភិវឌ្ឍ​គោលនយោបាយ​របស់​ស្ត្រី។ បង្កើត​សង្គម​យេនឌ័រ​ស្មើភាព​គ្នា​តាមរយៈ​ការលើកកម្ពស់​ការចូលរួម​ក្នុងសង្គម ការងារ តុល្យភាព​ជីវិត​ការងារ សុវត្ថិភាព និង​សុខភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី។

ក្នុង​អំឡុងពេល​នៃ​ការបណ្តុះបណ្តាល​តាម​ប្រព័ន្ធ​អនឡាញ​រយៈពេល ១០ ថ្ងៃនេះ សិក្ខាកាម​ទាំងអស់​នឹង​រៀន​អំពី​ការកំណត់​អត្តសញ្ញាណ​អំពី​បញ្ហា​នាពេល​បច្ចុប្បន្ននេះ តាមរយៈ​ការសិក្សា​ទៅលើ​របាយការណ៍។ ការស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ តាមរយៈ​ការរៀនសូត្រ ការពិភាក្សា​តាម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អនឡាញ។ ល។ និង បង្ហាញ​ផែនការ​សកម្មភាព​នៅ​វគ្គ​សិក្ខាសាលា​ចុងក្រោយ។

ការិយាល័យ​ កយកា-KOICA ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា សរសេរ​លើ​ហ្វេសប៊ុក​ថា «នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា កយកា-KOICA ធ្វើការ​លើ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​ជាច្រើន​ទៅលើ​កម្មវិធី និង​គម្រោងផ្សេងៗ ដែល​ជះឥទ្ធិពល​យ៉ាងខ្លាំង​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា ដូចជា​ការកែលម្អ​អាហារូបត្ថម្ភ និង​សុខុមាលភាព​របស់​សិស្ស ពង្រឹងសមត្ថភាព​គ្រូបង្រៀន សុខភាព​សាធារណៈ កសិកម្ម និង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង​នាវានុវត្ត»។

ការិយាល័យ​របស់​ជប៉ុន​មួយ​នេះ​បញ្ជាក់ថា នឹង​បន្ត​គាំទ្រ និង​អនុវត្ត​កម្មវិធី​នៅ​កម្ពុជា ដែល​ផ្តោតលើ​ការអភិវឌ្ឍ​ធនធាន​មនុស្ស។ ចាប់ពី​ឆ្នាំ ១៩៩៤ រហូតដល់​ឆ្នាំ ២០២០ កយកា-KOICA បាន​អញ្ជើញ​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ប្រហែល ៣ ១០០ នាក់​ឲ្យ​ចូលរួម​ក្នុង​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​រយៈពេល​ខ្លី និង​កម្មវិធី​អនុបណ្ឌិត នៅ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ ក្រោម​កម្មវិធី​ពង្រឹងសមត្ថភាព​របស់​ កយកា-KOICA៕