ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​សុខាភិបាល​បាន​ប្រកាស​រកឃើញ​ករណី​ឆ្លង​មេរោគ​កូវីដ​ ១៩ ចំនួន​ ៣​ នាក់​បន្ថែមទៀត និង​មាន​អ្នកជា​សះស្បើយ​ចំនួន​ ៩​ នាក់ ប៉ុន្តែ​មិនមាន​ករណី​ស្លាប់​ឡើយ​។

យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ​កូវីដ​ ១៩ សម្រាប់​ថ្ងៃទី​ ២២ ខែកញ្ញា កម្ពុជា​បាន​រកឃើញ​ករណី​ឆ្លង​មេរោគ​កូវីដ​ ១៩ ក្នុង​សហគមន៍​ចំនួន​ ៣ នាក់​។

គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​ ២៣ ខែកញ្ញា កម្ពុជា​មាន​អត្រា​ឆ្លង​មេរោគ​កូវីដ ១៩ សរុប​ចំនួន ១៣៧ ៨២៧ ​នាក់ អ្នកជា​សះស្បើយ​សរុប​ចំនួន ១៣៤ ៦៩១ ​នាក់ និង​អ្នកស្លាប់​ចំនួន ៣ ០៥៦ នាក់​៕