ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​សុខាភិ​បាល​បាន​ប្រកាស​រក​ឃើញ​ករណី​ឆ្លង​មេរោគ​កូវីដ​ ១៩ ​​ប្រភេទអូមី​ក្រុង​ចំនួន​ ៧ នាក់​បន្ថែម​ទៀត​ និង​មាន​អ្នក​ជា​សះ​ស្បើ​យ​ចំនួន​ ៨​ នាក់ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​ករណី​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ជំងឺ​នេះ​ថ្មី​ទៀត​ឡើយ​។

យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​របស់​​ក្រសួង​សុខាភិ​បាល​ អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ​កូវីដ​ ១៩​ សម្រាប់​ថ្ងៃទី​ ៥ ខែតុលា ​​កម្ពុជា​បាន​រក​ឃើញ​ករណី​ឆ្លង​មេរោគ​កូវីដ ១៩ ក្នុង​សហ​គមន៍​ចំនួន ៧​ នាក់ ដែល​ក្នុ​ងនោះមាន​អ្នក​ឆ្លង​ ៥ នាក់ ជាក​រណី​ស្នើសុំ​វិញ្ញាបន​បត្រ​ចេញ​ទៅក្រៅ​ប្រទេស។

គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​ ៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២​ កម្ពុជា​មាន​អត្រា​ឆ្លង​មេរោគ​កូវីដ ១៩ ​សរុប​ចំនួន​ ១៣៧ ​៩០៦ នាក់​ អ្នក​ជា​សះ​ស្បើយ​សរុប​ចំនួន ​១៣៤ ៧​៧៦ នាក់ និង​អ្នក​ស្លាប់​ចំនួន​ ៣ ០៥៦ នាក់៕​​​​