ភ្នំពេញៈ នៅ​ទូទាំងប្រទេស មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ថ្មី មាន​ចំនួន ៨ ២៩០ នាក់ សម្រាប់​ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នេះ ខណៈ​អ្នក​ដែល​នឹង​ត្រូវ​លុបឈ្មោះ​ចេញ​ពី​បញ្ជី​បោះឆ្នោត មាន​ចំនួន ៤ ២៧៧ នាក់ អ្នក​ដែល​បាន​កែតម្រូវ​ទិន្នន័យ មាន​ចំនួន ១ ២៣១ នាក់ និង​អ្នក​ដែល​បាន​ផ្ទេរ​ទី​លំនៅចូល​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់ថ្មី មាន​ចំនួន ៣ ៣១៤ នាក់។ នេះ​បើ​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​គណៈកម្មាធិការជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត (គជ ប)។

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃ​គណៈកម្មាធិការជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត នៅ​ថ្ងៃទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា​នេះ​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា គិតត្រឹម​ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ លទ្ធផល​បណ្តោះ​អាសន្ន​នៃ​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត គឺ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចុះ​ឈ្មោះបោះឆ្នោត​ថ្មី មាន​ចំនួន ៤៧៨ ៩៥២ នាក់ អ្នក​ដែល​នឹង​ត្រូវ​លុប​ឈ្មោះ​ចេញ​ពី​បញ្ជី​បោះឆ្នោត មាន​ចំនួន ២០៨ ៦១៣ នាក់ អ្នក​ដែលបាន​កែតម្រូវ​ទិន្នន័យ មានចំនួន ៤៨ ១៤៩ នាក់ អ្នក​ដែល​បាន​ផ្ទេរ​ទីលំនៅ​ចូល​ក្នុ​ងឃុំ សង្កាត់​ថ្មី មាន​ចំនួន ១៣៦ ៥០៧ នាក់។

គជប បញ្ជាក់ថា ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​តុលា ដល់​ថ្ងៃ​ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ គិត​ទាំង​ថ្ងៃ​សៅរ៍ និង​ថ្ងៃ​អាទិត្យ។ គជប ស្នើ​ថា៖ «សូម​អញ្ជើញ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ៖ ទៅ​ពិនិត្យ​មើល​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ចុងក្រោយ និង​ស្នើសុំ​កែ​តម្រូវ​ឈ្មោះ ឬ​ទិន្នន័យ ប្រសិន​បើ​កត់ត្រា​មិន​បាន​ត្រឹមត្រូវ»។

បើតាម គជប ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ទើប​គ្រប់​អាយុ ១៨ឆ្នាំ គិត​ដល់​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្ត្រ ថ្ងៃទី​២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ គឺអ្នក​ដែល​កើត​មុន ឬ​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០០៥ ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មិន​ធ្លាប់​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ពី​មុន​មក និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​បានផ្លាស់​លំនៅឋាន ឬ​ទី​សំណាក់​ចូល​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ថ្មី អញ្ជើញ​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឱ្យ​បាន​គ្រប់ៗគ្នា៕