សៀមរាបៈ រដ្ឋបាល​ខេត្តសៀមរាប ដឹកនាំ​ដោយ អភិបាលរង​ខេត្ត លោក ពិន ប្រាកដ ​នៅ​ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ បាន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ លោក Kim Mu Young នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន EUM Place នៃ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ ស្ដីពី​ការ​លើក​កម្ពស់​អាជីវកម្ម ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ និង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ប្រកប​ដោយ​មិត្តភាព។

រដ្ឋបាល​ខេត្ត​សៀមរាប​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា គោលបំណង​នៃ​ជំនួប​ពិភាក្សា​នេះ គឺ​ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើ​ការងារ​បញ្ជូន​ពលករ​ទៅ​បរទេស​ការ​កសាងបទដ្ឋាន លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង​នីតិវិធី​ឱ្យ​បាន​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស និង​អប់រំ​បណ្តុះ​បណ្តាល ដើម្បី​បំពេញ​សំណូមពរ និងលក្ខខណ្ឌ​ការងារ​ប្រកប​ដោយ​តម្លាភាព​សម្រប​សម្រួល​ឱ្យ​បាន​ជិតស្និទ្ធ​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​ប្រទេស។

រដ្ឋបាល​ខេត្ត​នេះ​បញ្ជាក់​ថា៖ «ជំនួប​នេះ ដើម្បី​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​ដល់​ការ​ជ្រើសរើស បណ្តុះ​បណ្តាល បញ្ជូន និង​គ្រប់គ្រង​ពលករ​ខ្មែរទៅ​ធ្វើការ​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ រៀបចំ និង​ចាត់​ចែង​បែប​បទ​បញ្ជូន និង​គ្រប់គ្រង​ពលករ​ដែល​ទៅ​ធ្វើការ​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ​រហូត​ត្រឡប់​មកកម្ពុជា​វិញ»។

ជំនួបនេះ​ក៏​ជា​ការ​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​ភាគី​កូរ៉េ ដើម្បី​ក្តាប់​ព័ត៌មាន និង​តម្រូវការ​ទីផ្សារ​ការងារ ហើយ​ដោះស្រាយ​ឱ្យ​បាន​ទាន់​ពេលវេលា​ផងដែរ។

រដ្ឋបាល​ខេត្ត​សៀមរាប​បញ្ជាក់​ថា កម្ពុជា​មាន​ក្រុម​ប្រឹក្សាភិបាល​បណ្តុះ​បណ្តាល និង​បញ្ជូន​ពលករ​ទៅ​បរទេស បង្កើត​ឡើង​ស្របតាម​អនុក្រឹត្យលេខ​៧០ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៦ ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ប្រឹក្សាភិបាល​បណ្តុះ​បណ្តាល និង​បញ្ជូន​ពលករ​ទៅ​បរទេស និង​ត្រូវ​បាន​កែសម្រួល​តាម​រយៈអនុក្រឹត្យ​លេខ ១៦៨ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី០៧ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០០៧ ស្ដីពី​កំណែ​តម្រូវ​ឈ្មោះ​ក្រុម​ប្រឹក្សាភិបាល​បណ្តុះ​បណ្តាល និង​បញ្ជូន​ពលករ​ទៅ​បរទេស ទៅ​ជា​គណៈកម្មាធិការ​បណ្តុះ​បណ្តាល និង​បញ្ជូន​ពលករ​ទៅ​បរទេស៕