ភ្នំពេញៈ ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ​គ​.​ជ​.​ប.​បានឱ្យ​ដឹង​ថា ការ​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ចុះ​បញ្ជី​គណប​ក្ស​នយោ​បាយ​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ និង​បញ្ជី​បេក្ខ​ជន​ឈរ​ឈ្មោះ​​សម្រាប់​ការបោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​នីតិ​កា​ល​ទី​៧ ឆ្នាំ​២០២៣ ​គឺមាន​រយៈ​ពេល១៥ថ្ងៃ ដោយ​ចាប់​ផ្តើម​ពីថ្ងៃ​ទី​២៤ ​ខែ​មេសា និ​ង​ត្រូវ​បញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃទី​៨ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០២៣​ ។​

គណៈ​កម្មាធិ​ការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោតបញ្ជាក់​ថា៖​«​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ត្រូវ​ដាក់​ពាក្យសុំ​នៅ​រៀង​រាល់​ម៉ោង​ធ្វើការ​ពេល​ព្រឹក​ចាប់​ពី​ម៉ោង​៧​ ដល់​ម៉ោង​ ១១:​៣០ នាទី​ និង​ពេល​រសៀល​ចាប់​ពី​ម៉ោង១៤ ដល់​ម៉ោង ១៧:៣០នាទី​»​។

​ពាក្យ​សុំ​ចុះប​ញ្ជី​នេះ​ផ្ដល់​ជូន​ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ​ជូន​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ដែល​មាន​បំណង​ចុះប​ញ្ជី​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និង​បញ្ជី​បេក្ខជន​ឈរ​ឈ្មោះ​នៅ​ទីស្តី​ការគ​.​ជ​.​ប.​រៀង​រាល់​ម៉ោង​ធ្វើការ​​ឬ​អាច​ទាញ​យក​ពី​គេហ​ទំព័រ​របស់ គ​.​ជ​.​ប www.​nec.​gov.kh ។ ពាក្យ​សុំ​ត្រូវ​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​ដោយ​ប្រធាន​គណ​បក្សឬ​តំណាង​ដែល​បាន​ទទួល​ការផ្ទេរ​សិទ្ធិ​ជា​លាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ​ពី​ប្រធាន​គណ​បក្ស​នោះ ​។

​ប្រភព​ដដែល​បាន​ឱ្យដឹង​ថា ការផ្ទេរ​សិទ្ធិ​បន្ត​ត្រូវមាន​ការ​យល់​ព្រម​ជា​លាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ​ពី​ប្រធាន​គណ​បក្ស​។ ​ពាក្យសុំ​ចុះ​បញ្ជី​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​និង​បញ្ជី​បេក្ខ​ជន​ឈរ​ឈ្មោះ​ត្រូវ​ភ្ជាប់​មកជា​មួយ​នូវឯក​សារ​ពាក់​ព័ន្ធ​ដូច​មាន​ក្នុង​ទម្រង់​បែប​បទ​លេខ ១០០៨។​

​គ.ជ.ប ​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា ការរៀប​ចំ​ចុះ​បញ្ជី​នេះ​មាន​២របៀប​ គឺ​គណប​ក្សនយោ​បាយ​អាច​រៀបចំ​បញ្ជី​បេក្ខ​ជន​ឈរ​ឈ្មោះ​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ នីតិ​កាល​ទី​៧ ​ឆ្នាំ​២០២៣ គឺធ្វើ​ដោយ​ដៃ​ និង​១​ទៀត

គណ​បក្សន​យោបាយ​អាច​ស្នើសុំ​បង្កើត​គណនី​ប្រើ​ប្រាស់​​ក​ម្មវិធី​គ្រប់​គ្រង​ការចុះ​បញ្ជីគណប​ក្សន​យោ​បាយ​ឈរឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត ​និង​បញ្ជី​បេក្ខ​ជន​ឈ​រឈ្មោះ ​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ ​នីតិ​កាល​ទី​៧ ឆ្នាំ​២០២៣ ​ដើម្បី​រៀបចំ​បញ្ជី​បេក្ខ​ជន​ឈរ​ឈ្មោះ​តាម​កម្ម​វិធី​។

​គណ​បក្ស​ដែល​មាន​បំណង​រៀបចំ​បញ្ជី​បេក្ខ​ជន​ឈរឈ្មោះ​តាម​កម្មវិធី​ត្រូវ​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​បង្កើត​គណនី​មកគ​.​ជ​.​បដោយ​ត្រូវ​ភ្ជាប់​មកជា​មួយ​នូវ​ឯក​សារ​ ដូចជា ​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​បង្កើត​គណនី​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ លិខិត​ផ្ទេរ​សិទ្ធិ​គ្រប់​គ្រង​គណនី​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ (​ប្រសិន​បើ​មាន​) សេចក្ដី​ចម្លង​លិខិត​បញ្ជាក់​ការ​ចុះ​បញ្ជី​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​នៅ​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ ឈ្មោះ​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ជា​អក្សរ​ពេញ ​អក្សរ​កាត់ និង​សញ្ញា​សម្គាល់​(Logo)គណ​បក្ស​នយោ​បាយ(​ជា​ពណ៌និង​ស​ខ្មៅ ​ដែល​មាន​ទំហំ​ធំ​បំផុត​ត្រឹម ​៥MB)​។​

​គ.ជ.ប.​បញ្ជាក់​ថា ​«​ការ​ទទួល​ពាក្យសុំ​បង្កើត​គណ​នី​ប្រើ​ប្រាស់​កម្ម​វិធី​គ្រប់​គ្រង​ការចុះ​បញ្ជី​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ឈរឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត ​និង​បញ្ជី​បេក្ខ​ជន​ឈរ​ឈ្មោះ​សម្រាប់​ការបោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​នីតិកា​ល​ទី​៧ ឆ្នាំ​២០២៣ គឺ​ចាប់​ផ្តើម​ពីថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០២៣ ​និង​បញ្ចប់​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​២០ ​ខែមេសា ​ឆ្នាំ​២០២៣​​។​កម្ម​វិធី​រៀបចំ​បញ្ជី​បេក្ខ​ជន​ឈរឈ្មោះ​នេះ​ត្រូវ​បិទ​នៅ​ថ្ងៃទី​២១ ​ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០២៣ »​។​

​ប្រភព​ដដែល​បាន​បន្ត​ថា គណ​បក្ស​​ដែល​បាន​រៀប​ចំ​បញ្ជី​បេក្ខ​ជន​តាម​កម្មវិធី​រួចហើយ​ ត្រូវ​បោះ​ពុម្ព​ចេញ​ពីកម្មវិធី​នូវឯក​សារ​សម្រាប់​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​ពាក្យ​សុំ​ចុះ​បញ្ជី​(​ទ​.១០០៨)ដូច​ជា៖ទី​១ បញ្ជី​បេក្ខ​ជន​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រនីតិ​កាល​ទី​៧ សរុប​ទូទាំង​ប្រទេស ​តាម​លំដាប់​អាទិ​ភាព​ពី​ខ្ពស់​មក​ទាប​។ ទី​២ សេចក្តី​បញ្ជាក់​ពី​កា​រចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​របស់​បេក្ខ​ជន​ក្នុង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ផ្លូវ​ការ​ ដើម្បី​យក​ទៅឱ្យ​អាជ្ញា​ធរ​ឃុំ សង្កាត់​ បញ្ជាក់ (​មិន​ត្រូវ​កោស​ឬ​លុប​) ។​

​ជា​មួយ​នេះ​ដែ​រគណប​ក្សត្រូវ​រៀបចំ​សំណុំ​ឯកសារ​ពាក់​ព័ន្ធ​សម្រាប់​ភ្ជាប់​ជាមួ​យ​ ទ​.១០០៨ដើម្បី​យកទៅ​ដា​ក់នៅ គ​.​ជ​.​ប តាម​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ទទួល​ពាក្យ​សុំ​ចុះបញ្ជី​នេះ​។

​លោក ញឿ​ន រ៉ា​ដែន​ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​បក្ស​ហ៊្វុ​ន​ស៊ិន​​ប៉ិច បាន​ឱ្យដឹង​នៅ​ថ្ងៃទី៥​ កុម្ភៈ​ថា ​តាម​គោល​ការណ៍​រួម​របស់​គណ​បក្ស​ ហ៊្វុន​ស៊ិន​ប៉ិច​ក្រោម​ព្រះ​កិច្ច​ដឹកនាំ​ព្រះ​អង្គ​ម្ចាស់ នរោត្តម ចក្រា​វុធ ​ព្រះប្រ​ធាន​គណ​បក្ស​គឺតែង​គោ​រព​តាម​ការ​ណែនាំ​​ នីតិវិធី​ បទ​បញ្ជា ដែល​គ.ជ.ប.​បាន​ដាក់​ចេញ​ជានិច្ច​។

​លោក​បញ្ជាក់ថា​៖«​គណ​បក្ស​ហ៊្វុន​ស៊ិន​ប៉ិច នឹងដាក់​បេក្ខ​ជន​ឈរ​ឈ្មោះ​គ្រប់​បណ្តា​រាជធានី​ ខេត្ត ដោយ​ជ្រើសរើស​បេក្ខ​ជន​មាន​សក្កានុ​ពល​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ការគាំ​ទ្រ​។ចំពោះ​នីតិ​វិធី​នៃ​ការ​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ចុះ​បញ្ជី​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត ​និង​បញ្ជី​បេក្ខ​ជន​ឈ​រ​ឈ្មោះ ពុំមាន​បញ្ហា​អ្វី​ឡើយ ​សម្រាប់​គណ​បក្ស ហ៊្វុនស៊ិន​ប៉ិច​»​។

​លោក​ គីម​សួរ ភី​រិ​ទ្ធ អ្នក​នាំពា​ក្យ​គណ​បក្ស​ភ្លើ​ងទៀន​បាន​ឱ្យដឹង​នៅ​ថ្ងៃទី៥ ​ខែកុម្ភៈ​ថា ​ក្រោយ​ពី​ទទួល​បាន​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ពី​គ.ជ.ប.​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​គណ​បក្ស​ភ្លើ​ង​ទៀន​កំពុង​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ដើម្បី​ធ្វើយ៉ាង​ណា​ឱ្យស្រប​តាម​កាល​ប​រិច្ឆេទ​របស់​គ.ជ.ប.​​​។ យ៉ាង​ណា​គណ​បក្ស​ភ្លើង​ទៀន​នឹង​ពិនិត្យ​មើល​ខ្លឹម​សារ​ជូនដំ​ណឹង​ពី​គ.ជ.ប.​នេះ​បន្ថែម​ទៀត​។

​លោក​ថ្លែង​ថា​៖«​ក្នុង​រង្វង់​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​យើង​នឹង​ពិនិត្យ​មើល​អំពី​ការជូន​ដំណឹង​នេះ តើ​វា​ឆ្លើយ​តប​ទៅនឹង​ច្បាប់​បោះឆ្នោ​ត ទៅ​នឹង​នីតិវិ​ធី ស្តីពី​ការ​ណែនាំ​​ពី​របៀប​របប​ការងារ​ចុះ​បញ្ជី​របស់​គ.ជ.ប.​ដែរ​ឬ​អត់ ​អាហ្នឹង​យើង​នឹង​ជូន​ព័ត៌​មាន​នៅ​ពេល​ក្រោយ​»​។

​លោក​បន្ត​ថា ជា​គោល​ការ​ណ៍បើ​ចូលរួម​ការ​បោះឆ្នោ​ត​ដាច់​ខាត​ត្រូវតែ​មា​ន​អ្នក​ការ​ពារ​សន្លឹក​ឆ្នោត​ប្រកប​ដោយ​គុណ​ភាព​ និង​សេចក្តី​ក្លាហាន​ ហេតុ​នេះ​សម្រាប់​គណ​បក្ស​ភ្លើង​ទៀន​​នឹង​ប​ណ្តុះប​​ណ្តាល​អ្នក​​ស​ង្កេត​ការ​ណ៍ហើយ​និង​ដាក់​ទៅ​តាម​ការិយា​ល័យ​​ដែល​គ.ជ.ប.​អនុញ្ញាត​។​

​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ដាក់​និង​ការ​ទទួល​ពាក្យសុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​ភ្នាក់​ងារ​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ អ្នក​សង្កេត​ការណ៍​ជាតិ និ​ង​​អន្តរជាតិ​ សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោ​ត​ជ្រើ​ស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​នីតិ​កាល​ទី​៧នេះ ​កាលពី​ថ្ងៃទី​៣ ​ខែកុម្ភៈ ​គ.ជ.ប.​បាន​ជូន​ដំណឹង ​ថា ​គណប​ក្សន​យោបា​យ​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​ក្នុង​មណ្ឌល​បោះ​ឆ្នោត​រាជ​ធានី​ខេត្ត​ណា​មួយ​មាន​សិទ្ធិ​ចា​ត់តាំង​ភ្នាក់​ងារ​ពេញ​សិទ្ធិ​របស់​ខ្លួន​១រូបនិង​​ភ្នាក់ងារ​បម្រុង​១​រូប​ដើម្បី​សង្កេ​តមើល​កា​រ​បោះឆ្នោ​តនិង​ការរាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​នៅ​តាម​​ការិយា​ល័​យ​បោះឆ្នោត​និង​ការិយា​ល័យ​រា​ប់សន្លឹក​ឆ្នោ​ត​នីមួយៗ​ក្នុង​ឃុំ​សង្កាត់ ។​

​ប្រភព​ដដែល​បាន​ឱ្យដឹ​ង​ទៀត​ថា​ កាលប​រិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ដាក់​និង​ការ​ទទួល​ពាក្យ​សុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​ជា​អ្នកស​ង្កេតកា​រណ៍​ជាតិចា​ប់ផ្តើម​ពីថ្ងៃ​ទី​១ ​ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០២៣ ​និង​បញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ​ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ​២០២៣ ។ ចំណែក​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ដាក់​និង​ការ​ទទួល​ពាក្យ​សុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​ជា​អ្នកសង្កេ​តកា​រណ៍​អន្តរ​ជាតិ​ ចាប់​ផ្តើម​ពីថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០២៣​ និង​បញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃទី​១៩ ​ខែក​ក្កដា ឆ្នាំ​២​០២៣៕​