ភ្នំពេញៈ​​ក្រសួង​សុខាភិ​បាល​ប្រកាស​ថា ​កម្ពុជា​គ្មាន​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី ​គ្មាន​ករណី​ស្លាប់​ថ្មី និង​គ្មាន​ករណី​ជា​សះ​ស្បើយ​ថ្មី​ដោយ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​ទេ នៅ​ថ្ងៃទី​២៧ ​ខែមីនា ​ឆ្នាំ២​០២៣​។

តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​រប​ស់ក្រសួ​ងសុខា​ភិបាល​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​២៧ ខែមីនា​ ករណី​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​សរុប​មាន​ចំនួន​១៣៨ ៧២៣​នាក់​ ចំណែក​ករណី​ជា​សះ​ស្បើយ​សរុប​១៣៥​ ៦៦៥​នាក់ និងករណី​ស្លាប់​សរុប​ ៣០៥៦​នាក់​​។ រីឯ​ករណី​នាំ​ចូល​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស​សរុប​មាន​ចំនួន ២១ ២៤៥​នាក់ និង​ករណី​អូ​មី​ក្រុង​ឆ្លង​ក្នុង​សហ​គមន៍​មាន​១៦ ៨៩៤​នាក់​៕

​​