ភ្នំពេញៈ​​ក្រសួង​សុខាភិ​បាល​ប្រកាស​ថា ​នៅថ្ងៃ​ទី២៧ ​ខែមីនា ​កម្ពុជា​បាន​រកឃើញ​ករណី​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ១៩​ ថ្មី ​ចំនួន​ ២ នាក់​ ប៉ុន្តែ ​គ្មាន​ករណី​ស្លាប់ ​និងជា​សះ​ស្បើយ​ថ្មី​ ដោយសារ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​នេះ ​ទៀត​ទេ​។

តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​របស់​ក្រសួងសុខា​ភិបាល​ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​២៨ ​ខែមីនា​ ករណី​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ១៩​ សរុប​មាន​ចំនួន​ ១៣៨ ៧២៥​ នាក់​ ចំណែក​ករណី​ជា​សះ​ស្បើយ​សរុប ​១៣៥​ ៦៦៥​ នាក់ ​និង​ករណី​ស្លាប់​សរុប​ ៣ ០៥៦​ នាក់។ រីឯ​ករណី​នាំ​ចូល​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស​ សរុប​មាន​ចំនួន ២១ ២៤៥​ នាក់ ​និង​ករណី​អូមីក្រុង​ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍​មាន​ ១៦ ៨៩៦ ​នាក់​៕