ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​សុខាភិ​បាល​ បាន​ប្រកាស​​រកមិន​ឃើញមាន​ករណី​ឆ្លង​មេរោគ​កូ​វីដ​១៩ ​បន្ថែមនិង​មិន​មាន​អ្នក​ជា​សះស្បើ​យ ​និង​អ្នក​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ជំងឺ​នេះ​ថ្មី​ទៀតទេ ​។​

​យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​របស់​ក្រសួង​សុខាភិ​បាល សម្រាប់​ថ្ងៃទី​១ ​​ខែមេសា ​កម្ពុជា​មិន​មាន​រកឃើញ​ករណី​ឆ្លង​មេរោ​គ​កូ​វីដ​១៩ ក្នុង​សហ​គមន៍​ទេ និង​មិន​មាន​អ្នកជា​សះស្បើ​យ ​ពី​ជំងឺ​នេះ​ផង​ដែរ​។​

​គិត​ត្រឹម​​ថ្ងៃទី​២ ​ខែមេសា​ កម្ពុជា​មាន​អត្រា​ឆ្លង​មេរោគ​កូ​វីដ​១៩ សរុប​ចំនួន ១៣៨ ៧​២៥​នាក់ ​អ្ន​កជា​សះ​ស្បើយ​សរុប​ចំនួន ​១៣៥ ៦​៦៦​នាក់ និង​អ្នក​ស្លាប់​ចំនួន ​៣ ០៥៦​នាក់​៕​