ក្រសួង​កិច្ចការ​នារី និង​គណ:​មេធាវី​កម្ពុជា បានរៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​ស្តីពី​ការផ្តល់​សេវា​ការពារ​ក្តី​ជូន​ស្រ្តី និង​ក្មេងស្រី​ក្រីក្រ​រងគ្រោះ​ដោយ​អំពើ​ហិង្សា ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​សមិទ្ធផល​ការងារ និង​បញ្ហាប្រឈម​សំដៅ​ស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ​រួមឱ្យកាន់តែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព។

កិច្ចប្រជុំ​នេះ​ធ្វើឡើង​ក្រោម​អធិតីភាព​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងកិច្ចការ​នារី និង​ជាប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​កម្ពុជា​ដើម្បី​ស្រ្តី លោកស្រី អ៊ឹង កន្ថាផាវី និង​មាន​ការចូលរួម​ពី​លោក លី ច័ន្ទតុលា ប្រធាន​គណៈ​មេធាវី​កម្ពុជា ដែលជាដៃគូ​សហប្រតិបត្តិការ​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​កម្ពុជា​ដើម្បី​ស្រ្តី និង​មន្រ្តី​ពាក់ព័ន្ធ​មួយចំនួន​ទៀត កាលពី​ថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា​នេះ។

កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​នេះ​រៀបចំ និង​សម្របសម្រួល​ដោយ​អគ្គ​លេខាធិការដ្ឋាន​អចិន្រៃ្តយ៍ ក.ជ.ក.ស ក្នុង​គោលបំណង ទី១ ការពិនិត្យ និងវាយ​តម្លៃ​លើការផ្តល់​សេវា​ការពារ​ក្តី​ដល់​ស្រ្តី និង​ក្មេងស្រី​ក្រីក្រ ដែលរងគ្រោះ​ដោយ​អំពើ​ហិង្សា និង​ការអប់រំ​ច្បាប់​ឆ្នាំ២០២២ និង​ផែនការ​ការងារ​ឆ្នាំ២០២៣។ ២ ពិនិត្យ​លើ​កិច្ចសហការ​ដៃគូ​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​ការអនុវត្ត​គម្រោង និង​វាយ​តម្លៃ​គុណភាព​លើ​សេវា​ការពារ​សិទ្ធិ​ស្រ្តី និង​ក្មេងស្រី​រងគ្រោះ​ឆ្នាំ២០២៣ និង​កែសម្រួល​ការងារ​មួយ​ចំនួន។

កិច្ច​ពិភាក្សា​បានទទួល​ធាតុ​ចូល​ពី​អ្នក​អនុវត្ត​ផ្ទាល់ ក្នុង​ការរិះរក​យុទ្ធសាស្ត្រ​ដើម្បី​បន្ត​អនុវត្ត​ក្នុង​តួនាទី​ជាអ្នក​ផ្តល់​សេវា​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​និង​ប្រសិទ្ធភាព​និង​សម្រេច​នូវ​គោលដៅ​រួម ក្នុង​ការជួយ​ស្ត្រី​ដែលជាជន​រងគ្រោះ​ក្នុង​កម្រិត​នៃ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ដែលបាន​ចុះ​ក្នុង​អនុស្សរណៈ។

លោក លី ច័ន្ទតុលា ប្រធាន​គណ:​មេធាវី​នៃ​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា បានថ្លែង​ថា កិច្ចពិភាក្សា​នេះ គឺជា​កិច្ចប្រជុំ​ដ៏មាន​សារៈសំខាន់​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​សមិទ្ធផល​ការងារ កំណត់​ចំណុច​ខ្លាំង និង​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុងការផ្តល់​សេវា​ការពារ​ក្តី​ជូន​ស្រ្តី​និង​ក្មេងស្រី​ក្រីក្រ​រងគ្រោះ​ដោយ​អំពើហិង្សា​ក្នុង​ឆ្នាំ២០២២ កន្លង​មក។

លោកបន្ថែម​ថា៖«ការជួបជុំ​នេះ ក៏ពិភាក្សា​ស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ​ ដើម្បី​ពង្រីក និង​ពង្រឹង​សេវា​ការពារ​ក្តី​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព គុណភាព និង​ទាន់​ពេលវេលា ក្នុង​បេសកកម្ម​ស្វែងរក​យុត្តិធម៌​ជូន​ស្រ្តី និង​ក្មេងស្រី​ក្រីក្រ​រងគ្រោះ​ដោយ​អំពី​ហិង្សា»។

ជាមួយគ្នានោះ​ដែរ​លោក លី ច័ន្ទតុលា បានថ្លែង​អរគុណ​ចំពោះ​លោកស្រី អ៊ឹង កន្ថាផាវី ដែលបាន​ផ្តល់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​គណ:​មេធាវី តាមរយ:​អនុស្សរណ:​នៃការយោគយល់​ដែលស្ថាប័ន​ទាំងពីរ​បាន​ចុះ​ជាមួយគ្នា៕