ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​សុខាភិ​បាល​ក​ម្ពុជា​​ប្រកាស​នៅថ្ងៃទី​២៨ ​ខែ​ឧសភា​ថា មាន​ករណី​ឆ្លង​វីរុស​កូវីដ​ ១៩​ ថ្មីម្នាក់​ប​ន្ថែម​ទៀត​ជាប្រ​ភេទ​អូមី​ក្រុង​ ​ខណៈ​អ្នក​ជា​សះ​ស្បើយ​ថ្មី​ក៏មាន​ម្នាក់​ទៀត​ផង​ដែរ​ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​អ្នក​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ជំងឺ​កូវីដ​ ១៩ ​ថ្មី​ទេ​។ ​

​តាម​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌​មាន​របស់​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​២៨ ​ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០២៣ ​ករណី​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ សរុប​មាន​ចំនួន​១៣៨ ​៧៦៧​នាក់ ចំ​ណែក​ករណី​ជា​សះ​ស្បើ​យ​សរុប​១៣៥ ​៦៨៤​នាក់​និង​ករណី​ស្លាប់​សរុប​ ៣ ០៥៦នាក់​។ រីឯ​ករណី​នាំចូល​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស​សរុប​មាន​ចំនួន​២១ ​២៤៦​នាក់ ​និង​ករណី​អូ​មី​ក្រុង​ឆ្លង​ក្នុង​សហ​គមន៍​មាន​១៦​ ៩៣៧​នាក់​៕