ភ្នំពេញៈ បេក្ខ​ជ​ន​ប្រឡ​ង​ស​ញ្ញា​ប​ត្រម​ធ្យ​ម​សិ​ក្សា​ទុតិ​យ​ភូ​មិ (បាក់ឌុប) ស​រុ​ប​ចំ​នួន​ ៩​៨​ ៤​៦​០​ ​នាក់​ ​រឺ​ចំ​នួន​ ៧​២​,​៨៩​ ​ភា​គ​រ​យ​នៃចំ​នួ​នបេ​​ក្ខ​ជ​ន​មក​ប្រ​ឡ​ង​ទូទាំងប្រទេស​បា​នប្រ​ឡ​ង​ជាប់​។​ ​នេះ​បើ​យោ​ងតា​ម​ ក្រ​សួ​ង​អ​ប់រំ​ ​យុ​វជ​ន​ ​និ​ង​កីឡា​នៅ​ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី២​៣​ ​ខែ​វិ​ច្ឆិកា​នេះ​។​ ​

​ក្រសួ​ង​បា​ន​ប​ញ្ជា​ក់ថា​ ក្នុ​ង​នោះ​បេក្ខ​ជ​ន​ជា​ប់និ​​ទ្ទេស​ ​A ​ចំ​នួន​ ​១​ ​៦៧​៣​ ​នា​ក់,​ ​និ​ទ្ទេ​ស​ ​B ​ចំ​នួន ៦ ៩៦៤ នាក់, និទ្ទេស C ចំនួន ១៨ ៣០៨ នាក់, ​និទ្ទេ​​ស ​D ចំនួន ៣៤ ២៤៦ នាក់, និង និទ្ទេស E ចំនួន ៣៧ ២៦៩ នាក់ ។​

​ក្រ​សួ​ងអ​ប់​រំ​ ​នឹង​ធ្វើ​កា​រ​ប្រ​កាស​ល​ទ្ធផ​ល​ប្រ​ឡ​ង​ស​ញ្ញាប​ត្រ​ម​ធ្យ​ម​​សិ​ក្សា​ទុតិ​យ​ភូ​មិ​នៅ​ខេត្ត​ផ្សេ​ងៗ​ទៀ​ត​នា ​ថ្ងៃ​​ទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ​៕