១. អ្វីទៅ​ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​វិនិយោគ​រយៈពេល​វែង?

ជាទូទៅ​យុទ្ធសាស្រ្ត​វិនិយោគ​រយៈពេល​វែង​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​កាន់កាប់​មូលបត្រ​សម្រាប់​រយៈពេល​វែង​ជាង ៥ ឆ្នាំ ជាមួយ​នឹង​គោលដៅ​រយៈពេល​វែង ដូចជា ការ​ចូល​និវត្តន៍ ជាដើម។ ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត វិនិយោគិន​រយៈពេល​វែង​ផ្ដល់​តម្លៃ​លើ​ការ​វិភាគ​ជា​មូលដ្ឋាន និង​គ្រោង​ទុក​ការ​វិនិយោគ​សម្រាប់​រយៈពេល​វែង​ជា​ជាង​សកម្មភាព​ទីផ្សារ ដែល​មាន រយៈពេល​ខ្លី យុទ្ធសាស្រ្ត​នេះ វិនិយោគិន​ត្រូវ​ស្វែង​រក​អាជីវកម្ម ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​រឹងមាំ និង​មាន​សក្តានុពល​ក្នុងការ​រីក​ចម្រើន។

២. ថេរ​វេលា​សម្រាប់​ការ​កាន់កាប់​ភាគហ៊ុន​ដែល​មាន​រយៈពេល​វែង

នៅ​ក្នុង​ន័យ​យុទ្ធសាស្ត្រ​វិនិយោគ ថេរវេលា​សម្រាប់​ការ​កាន់​កាប់​ភាគហ៊ុន ដែល​មាន​រយៈពេល​វែង ជាទូទៅ​កាន់កាប់​យ៉ាង​តិច​បំផុត​រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ។ ក្នុង​អំឡុងពេល​កាន់​កាប់​ភាគហ៊ុន អាច​ធ្វើឱ្យ​វិនិយោគិន​ចេះ​កំណត់​ពី​ការ​ប្រែប្រួល​ទីផ្សារ និង​ទាញ​យក​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​និន្នាការ​កំណើន​រយៈពេល​វែង ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​នឹង​គោលដៅ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ រយៈពេល​វែង​ជាច្រើន​ទៀត​ផងដែរ។ លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត ការ​កាន់កាប់​ភាគហ៊ុន​រយៈពេល​វែង​ផ្តល់​អាទិភាព​លើ​តម្លៃ និង​កំណើន​សក្ដានុពល ជាជាង​ការ​ប្រែប្រួល​តម្លៃ​តាម​រដូវកាល (seasonal fluctuation) នៅក្នុង​ទីផ្សារ។

៣. តើអ្វី​ទៅ​ជា​ការ​វិនិយោគ​អកម្ម?

ការវិនិយោគអកម្ម គឺជា​យុទ្ធសាស្រ្ត​វិនិយោគ​រយៈពេល​វែង រួមមាន ការទិញ និង​កាន់កាប់​កញ្ចប់​មូលបត្រ ជាមួយ​នឹង​គោលដៅ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណេញ។ 

ឧទាហរណ៍៖  នៅពេល​ដែល​វិនិយោគិន ទិញ​ភាគហ៊ុន ដោយ​សង្ឃឹម​ថា​នឹង​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណេញ ឬ​ភាគ​លាភ​ពី​ក្រុមហ៊ុន និង​តម្លៃ​ភាគហ៊ុន​នឹង​ឡើង​ថ្លៃ (ចំណេញ​មូលធន)។ បន្ថែម​ពី​នេះ ការ​វិនិយោគ​អកម្ម​អាច​ទទួល​បាន​ផល​ចំណេញ​ច្រើន ប្រសិន​បើ​វិនិយោគិន​ធ្វើការ​សម្រេច​ចិត្ត​វិនិយោគ​បាន​ត្រឹមត្រូវ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ការ​ប្រែប្រួល​តម្លៃ​រយៈពេល​វែង​ក៏​នាំ​ឱ្យ​មាន​ហានិភ័យ​ដល់​វិនិយោគិន ផងដែរ ។ ដូច្នេះ ដើម្បី​ចៀស​វាង​ពី​ហានិភ័យ​នេះ វិនិយោគិន​គួរ​តែ​ជ្រើសរើស​វិធីសាស្រ្ត​ការ​ធ្វើ​ពិពិធកម្ម​ផលបត្រ។

៤. តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ការ​វិនិយោគ​សកម្ម?

ការវិនិយោគសកម្ម គឺខុស​ពី​ការ​វិនិយោគ​អកម្ម​ត្រង់​រយៈពេល​នៃ​ការ​វិនិយោគ។ ការ​វិនិយោគ​សកម្ម ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​វិនិយោគ​រយៈពេល​ខ្លី ដែល​សំដៅ​ទៅ​លើ​សកម្មភាព​មួយ​ចំនួន ដែល​វិនិយោ​គិន​ទិញ-លក់ ឬ​ជួញដូរ​ជា​ប្រចាំ​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ ហើយ​ពួកគេ​អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណេញ​ពី​ការ​ប្រែប្រួល​តម្លៃ​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ។ លើស​ពី​នេះ ការ​វិនិយោគ​សកម្ម​អាច​ទទួល​បាន​ផល​ចំណេញ​ច្រើន នៅ​ពេល​ដែល​តម្លៃ​ទីផ្សារ​កើនឡើង ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លី​ណា​មួយ។ ទោះជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ការ​វិនិយោគ​សកម្ម​មួយ​នេះ ក៏​អាច​នាំ​ឱ្យ​មាន​ហានិភ័យ​ដល់​វិនិយោគិន​ផងដែរ ប្រសិន​បើវិនិយោគិន​មាន​ការ​ធ្វេស​ប្រហែស​ណា​មួយ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​វិនិយោគ។

៥. អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​យុទ្ធសាស្រ្ត​វិនិយោគ​រយៈពេល​វែង

៥.១. ផល​ចំណេញ​រយៈពេល​វែង

ការស្រាវជ្រាវ​បាន​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ​ថា វិនិយោគិន​រយៈពេល​វែង​ជា​ធម្មតា​ទទួល​បាន​ផល​ចំណេញ​ខ្ពស់​ជាង​វិនិយោគិន​រយៈពេល​ខ្លី។ វិនិយោគិន​រយៈពេល​វែង អាច​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​ការ​ចំណេញ កាន់តែ​ច្រើន​ទៅ​តាម​ពេលវេលា ដោយ​ចាប់​យក​និន្នាការ​នៃ​ការ​កើនឡើង​ទាំងមូល​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ ជាមួយ​នឹង​ការ​កាន់កាប់​ផលបត្រ​វិនិយោគ​របស់​ពួកគេ។ ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត ការ​ជួញដូរ​ទៀង​ទាត់ ជា​ញឹកញាប់​តែងតែ​ផ្តល់​ផល​ចំណេញ​ទាប ដោយសារ​ការ​ចំណាយ​លើ​សេវា​កម្រៃ​ជើងសា និង​ការ​សម្រច​ចិត្ត​ឆាប់​ពេក។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ យុទ្ធសាស្ត្រ​រយៈពេល​វែង​ផ្តល់​អាទិភាព​ទៅលើ​កំណើន​ដែល​មាន​ស្ថិរភាព។

៥.២. ការ​វិនិយោគ​អាច​កើន​ឡើង​បើ​ទោះ​បី​ជា​មាន​បម្រែ​បម្រួល​ទីផ្សារ​ក៏ដោយ

វិនិយោគិន​រយៈពេល​វែង ត្រូវ​បាន​រងផល​ប៉ះពាល់​តិចតួច​បំផុត​ពី​ការ​ប្រែប្រួល​ទីផ្សារ​បណ្តោះ​អាសន្ន។ វិនិយោគិន​រយៈពេល​វែង​អាច​ស៊ូទ្រាំ​នឹង​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​របស់​ទីផ្សារ​ដោយ​មិន​មាន​ការ​ខាតបង់​ការ​វិនិយោគ​របស់​ពួកគេ និង​អាច​ធ្វើឱ្យ​ការ​វិនិយោគ​របស់​ពួកគេ​រីក​ចម្រើន នៅពេល​ដែល​ស្ថានភាព​ទីផ្សារ​មាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង។ ទស្សនៈ​វិស័យ​ក្នុង​ការ​វិនិយោគ​រយៈពេល​វែង អាច​ធ្វើឱ្យ​វិនិយោគិន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​តម្លៃ​មូលដ្ឋាន​នៃ​ការ​កាន់​កាប់​របស់​ពួកគេ​ជា​ជាង​ការ​ប្រែប្រួល​ថ្លៃ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ។

៥.៣. ភាគលាភ​សមាស​

ជា​ទូទៅ វិធីសាស្រ្ត​វិនិយោគ​រយៈពេល​វែង គឺ​ការ​ទិញ​ភាគហ៊ុន ដើម្បី​ទទួល​បាន​ភាគ​លាភ។ ភាគ​លាភ​សមាស គឺជា​ដំណើរការ​នៃ​ការ​វិនិយោគ​ឡើង​វិញ​នូវ​ភាគ​លាភ​ដែល​ទទួល​បាន ដូចនេះ ផល​ចំណេញ​ដែល​ទទួល​បាន និង​កកើត​ជា​បន្តបន្ទាប់ ដែល​ធ្វើឱ្យ​កំណើន​នៃ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់​វិនិយោគិន​មាន​ការ​កើនឡើង។

៥.៤. ការ​ចំណាយ​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធភាព

ជាទូទៅ ការ​វិនិយោគ​រយៈពេល​វែង ត្រូវ​ចំណាយ​ថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ទាប​ជាង​ការ​ជួញដូរ​ធម្មតា ហេតុ​ដូច​នេះ​វិនិយោគិន​ដែល​មាន​ចំណូល​ទាប ក៏​អាច​សន្សំ​ប្រាក់​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ដូចជា៖ ការ​បង់ពន្ធ, កម្រៃ​ជើងសា និង ការ​ចំណាយ​ផ្សេងៗ​ទៀត ដែល​ការណ៍​នេះ នឹង​ជួយ​ឱ្យ​ប្រាក់​ចំណូល​សរុប​ពី​ការ​វិនិយោគ​មាន​ការ​កើនឡើង (Nathan Paulus, ២០២៤)។

ជារួម នៅក្នុង​ទីផ្សារ​មូលបត្រ ផែនការ​វិនិយោគ​រយៈពេលវែង គឺជា​យុទ្ធសាស្ត្រដ៏​ល្អ និង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​សម្រាប់បង្កើត​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់​វិនិយោគិន។ វិនិយោគិន​អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណេញ​កាន់​តែ​ច្រើន, កាត់​បន្ថយ​ការចំណាយ និង​អាច​រួចផុត​ពី​ការ​ប្រែប្រួល​របស់​ទីផ្សារ ដែល​នឹងនាំ​ឱ្យ​អនាគត​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​របស់​វិនិយោគិន​កាន់តែ​មាន​សុវត្ថិភាព។

ឯកសារយោង៖
⦁    Merrill Lynch. (n.d.). 4 things every long-term investor should know. 
Retrieved from: Long Term Investment Strategies: 4 Rules on How to Invest Long Term (merrilledge.com)
⦁    Nathan Paulus. (11, May, 2024). Long-term investing grows wealth over extended periods through diversified assets. 
Retrieved from: Guide to Long-Term Investment Strategies (moneygeek.com)
⦁    Silas Bamigbola. (04, September, 2024). Long-term, Investments: Insights, Benefits, and Examples. 
Retrieved from: Long-Term Investments: Insights, Benefits, and Examples - SuperMoney

⦁    វឌ្ឍនៈ. (5, March, 2021). ចំណេះ​ដឹង​វិនិយោគ៖ តើអ្វី​ទៅ​ជា​ការ​វិនិយោគ​សកម្ម​ និង​ការ​វិនិយោគ​អសកម្ម.