| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន​ ពោធិ៍សាត់-ត្រាត កុំ​ភ្លេច​ឆៀង​ចូល​ទឹក​ធ្លាក់​ឆាយ​ដាច់ (ថ្មដា​ធំ)

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២០ កក្កដា ២០១៨ | ០៩:៥៧

ចែករំលែក