| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ជិះទូក​ទស្សនា ដែន​ជម្រក​សត្វ​ស្លាប​ទឹក​ដ៏កម្រ នៅ​អាង​ទឹក​ត្រពាំង​ថ្ម​ បន្ទាយមានជ័យ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ៣០ មីនា ២០១៨ | ១៣:៥៧

ចែករំលែក