| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

តោះ! ជិះ​ជណ្ដើរ​យោង​ទៅ​លោត​ទឹក​លេង​ នៅ​ទឹក​ធ្លាក់​តាចាត ក្បែរ​ក្រុង​កោះកុង

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០២ កុម្ភៈ ២០១៨ | ១៥:១៨

ចែករំលែក