| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ប្រាសាទ​ចៅ​ស្រីវិបុល ឈរ​លើ​កូនភ្នំ​រាង​ពង​ក្រពើ ដ៏​ស្ងប់​ស្ងាត់ រង់ចាំ​ភ្ញៀវទេសចរ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៧ មេសា ២០១៨ | ១៥:៥០

ចែករំលែក