| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ប្រាសាទ​បន្ទាយទ័ព ស្នា​ព្រះហស្ត​ចុង​ក្រោយ​ស្តេច​ជ័យវរ្ម័ន​ទី ៧ បន្សល់​ពុទ្ធ​រូប​អង្គ​ធំ​ដ៏​ស័ក្ដិសិទ្ធិ នៅ​វត្ត​ប្រាសាទ​រលំ​ជ្រៃ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៦ មីនា ២០១៨ | ១៥:៣៥

ចែករំលែក