| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

សមុទ្រ​អនុស្សា ហាង​អាហារ​ល្បី​គ្រឿង​សមុទ្រ​ក្រឡុក​ឆ្ងាញ់ ភ្ញៀវ​​ទទួល​ទាន​ហើយ​នឹក​នា​ចង់​វិល​ត្រឡប់​មក​ញ៉ាំ​ជា​ថ្មី​វិញ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៦ កុម្ភៈ ២០២១ | ១៥:១៣

ចែករំលែក