| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ហាង ​Hawaii Noodle លាក់​ខ្លួន​​ម្ដុំ​បឹងកេងកង​ អ្នក​​មិន​​ស្គាល់​អាច​ជិះ​រំលង តែ​បើ​បាន​ភ្លក្ស​ហើយ​ ដឹង​តែ​ដាក់​ម៉ូយ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៦ មករា ២០២១ | ១០:៤៨

ចែករំលែក