| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ឡើង​ភ្នំ​ជញ្ជាំង គយ​គន់​ទេសភាព​ក្រុង​សិរីសោភ័ណ និង​សុរិយា​អស្ដង្គត

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៩ មីនា ២០១៨ | ១២:០៦

ចែករំលែក