The Phnom Penh Post Search

Search form

Logo of Phnom Penh Post newspaper Phnom Penh Post - រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ប្រាប់​អភិបាល​រាជធានី-ខេត្ត​ ទាំង​អស់​ឱ្យ​ពង្រឹង​ការ​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ជំរុញ​ការ​ចូលរួម​របស់​សហគមន៍​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​វិធានការ​សុខាភិបាល​ឱ្យ​បាន​ខ្ជាប់ខ្ជួន
រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ប្រាប់​អភិបាល​រាជធានី-ខេត្ត​ ទាំង​អស់​ឱ្យ​ពង្រឹង​ការ​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ជំរុញ​ការ​ចូលរួម​របស់​សហគមន៍​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​វិធានការ​សុខាភិបាល​ឱ្យ​បាន​ខ្ជាប់ខ្ជួន

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ប្រកាស​ប្រាប់​អភិបាល​រាជធានី-ខេត្ត​ទាំង​អស់​ឱ្យ​ពង្រឹង​ការ​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ជំរុញ​ការ​ចូលរួម​របស់​សហគមន៍​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​វិធានការ​សុខាភិបាល​ឱ្យ​បាន​ខ្ជាប់ខ្ជួន បន្ទាប់​ពី​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ ១៩ មាន​ការ​ហក់​ឡើង​វិញ​នៅ​ក្នុង​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ។