| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ធ្លាក់ចុះ​គួរឱ្យកត់សម្គាល់ បន្ទាប់ពី​ឥណ្ឌា និងអ៊ី​រ៉ង់​ បង្កើន​ការទិញ​ប្រេង​ពី​រុស្ស៊ី​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៤ កក្កដា ២០២២ | ១៤:០១

ចែករំលែក