| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ឥណ្ឌា និង​អាមេរិក​នឹងធ្វើ​សមយុទ្ធនៅ​ចម្ងាយមិន​ដល់ ១០០ ​គ​.​ម ពី​ព្រំដែន​ជម្លោះ​ជាមួយ​ចិន​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១០ សីហា ២០២២ | ១៥:២៦

ចែករំលែក