| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសត្វផ្សោត គយគន់ធម្មជាតិតាមដងទន្លេមេគង្គ ទៅលេងទឹកធ្លាក់ព្រះនិមិ្មត នៅសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ព្រះរំកិល

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៩ កញ្ញា ២០២២ | ១៥:២១

ចែករំលែក