| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

មន្ត្រី​ជំនាញ​កសិកម្ម បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​កសិករ​ព​ន្លឿ​ន​ការដាំដុះ​ស្រូវ​ស្ដារឡើងវិញ​ ឱ្យបាន​ឆាប់​បំផុត

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៦ វិច្ឆិកា ២០២២ | ១៥:២៣

ចែករំលែក