| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

អង្ករ​ផ្ការំដួល​កម្ពុជា ជាប់​ជា «​អង្ករ​ល្អ​ដាច់​គេ​» ក្នុង​វេទិកា​ស្រូវ​-​អង្ករ​ពិភពលោក ដែល​រៀបចំ​ឡើង​នៅ​ភូកេត ប្រទេស​ថៃ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៨ វិច្ឆិកា ២០២២ | ១១:២៩

ចែករំលែក