| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ក្រុមហ៊ុន​រុស្ស៊ី​ថា ខ្លួន​នៅ​តែ​ចែកចាយ​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ ​និង​សារធាតុ​អ៊ុយរ៉ានីញ៉ូម​ទៅ​កាន់​អាមេរិក​ និង​អឺរ៉ុប​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ដ៏​តានតឹង​នេះ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៨ វិច្ឆិកា ២០២២ | ១៣:៤៤

ចែករំលែក