| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ស្លាប់​ជាង​ ១០​ នាក់ ​និង​ជាង​ ៣០​ នាក់​រងរបួស​ ដោយ​សារគ្រោះអគ្គិ​ភ័យឆេះកា​ស៊ីណូ​ហ្គ្រេ​ន​ដាយ​មិន

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៤ មករា ២០២៣ | ១៥:២២

ចែករំលែក