| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

រដ្ឋមន្ត្រី​កសិកម្ម​សាទរ​ទិន្ន​ផល​ត្រី​ឆ្នាំនេះ​ហក់​ឡើង​ខ្លាំង ដោយសារ​ការទប់ស្កាត់​បទល្មើស​ក្នុង​បឹង​ទន្លេសាប​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៥ មករា ២០២៣ | ១១:០៨

ចែករំលែក