| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ការប្រែប្រួល​ធំៗ​របស់​ពិភពលោក​ក្នុង​រយៈពេល ១០​ខែ​ ក្រោម​បរិបទ​នៃ​សង្រ្គាម​ឈ្លាន​អ៊ុយក្រែន​របស់​រុស្ស៊ី

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៥ មករា ២០២៣ | ១៥:១២

ចែករំលែក